သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်၊ ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ၊ ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက် (သတင်းပို့ရမည့်ရက်)များအား ကြေညာခြင်း


Ministry of Cooperatives and Rural Development/ Naypyitaw / May 09, 2024


ကြေညာချက်

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်၊ ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်၊  ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက် (သတင်းပို့ရမည့်ရက်)များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် သတင်းပို့မည့်ရက်-

         (၁)     ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်(ဒု-နှစ်ဝက်)            -   ၁၆.၅.၂၀၂၄(ကြာသပတေးနေ့)

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက်

         (၁)     တတိယနှစ်၊စတုတ္ထနှစ်၊PGD၊                  -   ၁၆.၅.၂၀၂၄(ကြာသပတေးနေ့)

                    MI ၊ MII(ပ-နှစ်ဝက်)         

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

         (၁)     သင်တန်းနှစ်များအားလုံး                        -   ၃.၆.၂၀၂၄(တနင်္လာနေ့)

မော်ကွန်းထိန်း၊ ကျောင်းသားရေးရာဌာနခွဲ၊ သင်တန်းရေးရာဌာန