လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခနှုန်းထားများ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှစတင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ် Ministry of Electricity & Energy/ နေပြည်တော် / June 25, 2019