Finance & Tax

47 Documents


  • ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • Publication Date : 24-03-2017
   • Page :13
   • Language : Myanmar
   • Download
  • အီလက်ထရောနစ်ကတ်ဖြင့်ပေးချေမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း


   • Publisher :Central Bank of Myanmar
   • Publication Date : 07-09-2012
   • Page :8
   • Language : Burmese
   • Download