Finance & Tax

47 Documents


  • ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လျာထားချက်များ


   • Publisher :Ministry of Planning and Finance
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Financial Rules and Regulation


   • Publisher :Budget Department, Ministry of Planning and Finance
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :85
   • Language : မြန်မာ/English
   • Download
  • ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ


   • Publisher :MOPF
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :37
   • Language : English
   • Download
  • ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များစာအုပ်။


   • Publisher :MOPF
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :44
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ


   • Publisher :The State Law and Order Restoration Council
   • Publication Date : 11-06-1992
   • Page :17
   • Language : Myanmar and English
   • Download