အာဆီယံ ဒုတိယ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူး (Deputy Secretary- General of ASEAN for Community & Corporate Affairs) အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ Nay Pyi Taw / February 04, 2019

http://www.mofa.gov.mm/?p=13109