၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အာဆီယံဆု (ASEAN Prize 2019) ထပ်မံခေါ်ယူခြင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ / June 20, 2019

http://www.mofa.gov.mm/?p=14758