တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၅၈ ခု

စစ်တွေကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အတွက် ကွန်ပျူတာအစုံ(၄၀)စုံဝယ်ယူခြင်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 31, 2018

HOT NEWS
January 4,