ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်း

ဆက်သွယ်ရေး

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်း

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှု လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

1 Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
2 Application Form 
3 ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  Technical Plan၊ Business Plan
4 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သွားမည့် အခြေအနေများပါဝင်သည့် Financing Plan


 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အထူးသတင်း