တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၆၂ ခု

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 13, 2022

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 01, 2021

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 24, 2021