တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၅၉ ခု

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 06, 2019

Invitation for Bids

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2019

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 12, 2019

Radio Planning Tools (Software) and Digital Map (Software) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 04, 2019

HOT NEWS
January 4,