စိုက်ပျိုးရေး

အချက်အလက်များ - ၄ ခု


မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 30, 1997
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 09, 1991
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 06, 1990
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: N/A
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 18, 2018
စာမျက်နှာ:100
ဘာသာစကား:English-Myanmar