ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

အချက်အလက်များ - ၅၇ ခု


၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆) လအတွက် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစာစောင်

ထုတ်ဝေသူ: စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 28, 2022
စာမျက်နှာ:56
ဘာသာစကား:မြန်မာ

နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 09, 2021
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ရောင်းဈေးနှုန်းနှင့် ဝယ်ဈေးနှုန်းအကြား အများဆုံးထားရှိရမည့် ကွာဟချက် (spread) သတ်မှတ်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 09, 2021
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Draft Guidelines for Procurement in e-Government

ထုတ်ဝေသူ: Information Technology and Cyber Security Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 22, 2019
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:English

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ကာလလတ်ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျုဟာ

ထုတ်ဝေသူ: ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီဲးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 06, 2020
စာမျက်နှာ:22
ဘာသာစကား:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,