ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး

အချက်အလက်များ - ၄၀ ခု


တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 14, 2019
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဟိုတယ် (သို့မဟုတ်) တည်းခိုရိပ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့အတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 14, 2019
စာမျက်နှာ:14
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 14, 2019
စာမျက်နှာ:11
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Directives for Coastal Areas

ထုတ်ဝေသူ: ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 04, 2018
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 17, 2018
စာမျက်နှာ:14
ဘာသာစကား:မြန်မာ