သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

အချက်အလက်များ - ၆၄ ခု


ရုပ်ရှင်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:3
ဘာသာစကား:Myanmar

၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်နှင့်ပြပွဲများကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

ထုတ်ဝေသူ: ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 26, 2019
စာမျက်နှာ:71
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ထုတ်ဝေသူ: ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 26, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ