သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

အချက်အလက်များ - ၃ ခု


သဘာဝဘေး ကြိုသင်သတိပေး မိုဘိုင်း App

ထုတ်ဝေသူ: လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရောချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:13
ဘာသာစကား:Myanmar

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

ထုတ်ဝေသူ: The State Law and Order Restoration Council
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 14, 2002
စာမျက်နှာ:31
ဘာသာစကား:English

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒ

ထုတ်ဝေသူ: The State Law and Order Restoration Council
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 14, 2002
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:Myanmar