လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

အချက်အလက်များ - ၉ ခု


Disaster Management, Response Activities and National Recovery Plan in Electricity Sector

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Energy and Power
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:English

The role of Hydropower in Myanmar

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Energy and Power
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:English

မီးလင်းရေးကော်မတီများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Energy and Power
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:Myanmar

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:Myanmar

လက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 17, 2017
စာမျက်နှာ:11
ဘာသာစကား:Myanmar