နည်းပညာ

အချက်အလက်များ - ၅ ခု


ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Information Technology and Cyber Security Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 09, 2021
စာမျက်နှာ:36
ဘာသာစကား:Myanmar

Draft Guidelines for Procurement in e-Government

ထုတ်ဝေသူ: Information Technology and Cyber Security Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 22, 2019
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:English

CONSULTATION ON OPEN GOVERNMENT DATA POLICY IN MYANMAR

ထုတ်ဝေသူ: Information Technology and Cyber Security Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 27, 2018
စာမျက်နှာ:99
ဘာသာစကား:English

Policies and Frameworks for Internet Exchange

ထုတ်ဝေသူ: Posts and Telecommunications Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 03, 2020
စာမျက်နှာ:5
ဘာသာစကား:English

Myanmar e-Governance Master Plan (2016-2020) - Myanmar Version

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 08, 2016
စာမျက်နှာ:90
ဘာသာစကား:Myanmar