ပို့ဆောင်ရေး

အချက်အလက်များ - ၂၇ ခု


မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ (၂၀၁၅)

ထုတ်ဝေသူ: Pyidaungsu Hluttaw
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 09, 2015
စာမျက်နှာ:37
ဘာသာစကား:Myanmar

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 12, 2014
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

၂၀၁၆ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 30, 1899
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:Myanmar

၂၀၁၅ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 07, 2015
စာမျက်နှာ:21
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၁၉၆၄ မော်တော်ယဉ် ဥပဒေ၊ ၁၉၈၉ မော်တော်ယဉ်နည်းဥပဒေများနှင့် လမ်းညွှန်များ လမ်းအမှတ်အသားများ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Rail Transportation
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar