မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ


စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 11, 2019

          မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

 

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းလုပ်ငန်းများ

 

၁။      နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင်အပ်နှံငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း           

၂။       နိုင်ငံခြားငွေ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြင့် စာရင်းသေအပ်ငွေ (Foreign Currency Fixed Deposit) များ လက်ခံပေးခြင်း

၃။      နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသူများအတွက် ငွေသား ထုတ်ပေး ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စာရင်းပြောင်းပေးခြင်း၊ ငွေပေးအမိန့်လွှာထုတ်ပေး

        ခြင်း၊

 

နိုင်ငံခြားငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

 

     ၁။      ပြည်ပမှလွှဲပို့ငွေများ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Inward Remittance)

         - ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များမှ လွှဲပို့လာသည့် ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သော လွှဲပို့ငွေများ အား စာရင်းပိုင်ရှင်များသို့ လက်ခံထည့်သွင်းပေးခြင်း၊

၂။       ပြည်ပသို့ငွေလွှဲပေးပို့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Outward Remittance)

                        - ပြည်ပသို့ ကုန်သွယ်မှု (Trade) နှင့် ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သော (Non-Trade) အတွက် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပို့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

 

သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်းများ

 

၁။      သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ (Letter of Credit)

၂။       သွင်းကုန်ဘီလ်များအတွက် ငွေပေးချေခြင်း၊

၃။      ဘဏ်၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်သည့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ၄င်းတို့၏ စာရင်းသေအပ်နှံငွေ (Fixed Deposit) အရံငွေကြေးအပ်နှံငွေ

        (Reserve) တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ဘဏ်မှ သတ်မှတ် LC တန်ဖိုး၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု (20% , 40%, 60%, 80%,100%) ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊

၄။     LC  ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးခြင်း၊

၅။      ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း (Letter of Credit)  အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

၆။      ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအောက်မှကုန်သွယ်မှုချေးငွေများ(Post-Shipment and Pre-shipment Export Trade Financing) ​ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၇။      ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ကာလတိုချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများ

         -  ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူ

             လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများသို့ နိုင်ငံခြားငွေ ငွေမာငွေကြေး(အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အာမခံရယူခြင်းဖြင့် ကာလတို မြန်မာကျပ်ချေးငွေ (Short-term Financing) အား

             ()ရက်၊ ()လ၊ () နှစ်ကြိမ်အထိ ကာလများအတွက် အတိုးနှုန်း ()နှစ်လျှင် (.%) (%)ဖြင့် ထုတ်ချေးခြင်း။

 

ချေးငွေဌာန၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

 

          ()   စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ                                          - ( ၁၃ % )

                 ( Overdraft )()နှစ်

          ()    နှစ်တိုချေးငွေ                                                    - ( ၁၂. % )

                 ( Short Term Loan ) ()နှစ်

          ()   နှစ်လတ်ချေးငွေ                                                 - ( ၁၂ % )

                 ( Medium Term Loan )

          ()   ကာလတိုမြန်မာကျပ်ချေးငွေ( ပို့ကုန်/သွင်းကုန် )        - ( % )

                 ( Short Term Financing ) ( Export/Import )

                 ( ၈ရက် မှ ၁၈၀ ရက် ထိ )

          ()   ကာလတိုကုန်သွယ်မှုချေးငွေ                                 - ( . % မှ % )

                 ( Short Term Trade Financing )

                 ( ၈ရက် မှ ၁၈၀ ရက် ထိ )

          ()   ဘဏ်အချင်းချင်းငွေချေးခြင်း                                 - ( as arranged )

                 ( Bilateral Interbank Lending )

                 (၁လ၊ ၂လ   မှ နှစ် ထိ )

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများ

 

        မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်သည် Interbank Market ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်တွင်းဘဏ်အချင်းချင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေကြေး

ဝယ်ယူ ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း (FX Dealing) လုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ်၏ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ငွေပေးချေခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း (FX Dealing) လုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူများ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အား လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် OK$  Mobile Payment ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်(မန္တလေးဘဏ်ခွဲ)

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊ မန္တလေးဘဏ်ခွဲအနေဖြင့် အပ်ငွေလက်ခံခြင်း၊ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း စသည့် သမားရိုးကျဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှု များအပြင် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကို ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်ဘဏ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သော SWIFT စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်-

()     Licencing စနစ်၊ Non-Licencing စနစ်တို့ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းများ၊ ငွေကောက်ခံခြင်းများ အတွက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဘဏ်လုပ်ငန်း

          ဝန်ဆောင်မှုများ

(၂)     ကာလတို ကုန်သွယ်မှုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်းများ(Short-term Trade Financing )

         (က)    သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ ထောက်ပံ့ခြင်း

                   (Trade Financing, Import LC)

          ()     ပို့ကုန် ကုန်သွယ်မှုချေး ငွေထောက်ပံ့ခြင်း

                   (Post-Shipment Export Financing)(Pre-Shipment Export Financing)

()     ကာလတိုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်းများ (Short-term Financing )

          (က)   သွင်းကုန် LC နှင့် TT စနစ်များအတွက် ကာလတိုချေးငွေ ထောက်ပံ့ခြင်း Short-term Financing (Import-TT/LC)

           (ခ)    ပို့ကုန် TT စနစ်အတွက် ကာလတိုချေးငွေထောက်ပံ့ခြင်း Short-term Financing (Export-TT)

(၄)      ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ (FX Trading)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ