အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၈၀ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၄၂ - ၂၅၂၇၇၊ ၀၄၂ - ၂၄၀၀၅
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
awyregion.gov.mm@gmail.com
လိပ်စာ
:
မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (မန္တလေး)
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၂ - ၃၅၆၄၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
၂၆လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (နေပြည်တော်)
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇ - ၄၁၈၁၇၁၊ ၀၆၇ - ၄၁၈၅၁၀
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
director.admin.cbm@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရုံးအမှတ် (၅၅)၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇ - ၈၁၀၃၃၄၇
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
myanmaracc2014@gmail.com
လိပ်စာ
:
အုပ်စု (၁)၊ အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်း၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၁-၆၅၄၆၇၈
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
အမှတ် (၂၇)၊ ၆ မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့