အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၅ ခု


မြန်မာနိုင်ငံ သွားနှင့် ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:18
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:28
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းသောက်သုံးထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:17
ဘာသာစကား:မြန်မာ

သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:မြန်မာ

တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:17
ဘာသာစကား:မြန်မာ

တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:18
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မျက်စိလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:14
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်ရေးနှိမ်နင်းရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:18
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အမျိုးသားဆေးဝါး ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:17
ဘာသာစကား:Myanmar