နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း


လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ ထောက်ခံချက်

ဝန်ဆောင်ခ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် သို့မဟုတ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုသည့်ကာလ အတိုင်း -

သက်တမ်း () နှစ်    -    ၁၁၀၀၀ိ/- ကျပ် 

သက်တမ်း ()      -      ၅၅၀၀ိ/-  ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • လျှောက်လွှာ၊
 • ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ထောက်ခံချက်၊
 • Employment Registration of Foreign Workers in Myanmar Form၊
 • နိုင်ငံခြားသား၏ CV Form၊
 • Contract of Employment၊
 • ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ၊
 • လစာမှဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းထားသည့်ပြေစာ၊
 • ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်၊
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်၊
 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် သို့မဟုတ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ၏ထောက်ခံချက်၊
 • ဓာတ်ပုံ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ရုံးတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၊ တစ်နေရာတည်းတွင် အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုရုံးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနရုံးများတွင် လျှောက်ထားရမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်း အဖွဲ့

လိပ်စာ-           အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၁-၆၅၇၉၇၈

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

လိပ်စာ-           ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်

ဖုန်းနံပါတ်-       -

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

လိပ်စာ-           သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်

ဖုန်းနံပါတ်-      -

ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

လိပ်စာ-           ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်

ဖုန်းနံပါတ်-      -

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရန်ကုန်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်း အဖွဲ့၊ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

ရခိုင်ပြည်နယ်

ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

Website လိပ်စာ

မရှိပါဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

www.myanmarjob.gov.mm မှ တစ်ဆင့် အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်သမားရှာဖွေခြင်း နှင့် အလုပ်သမားမှ အလုပ်ရှာဖွေခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / September 30, 2021

အွန်လိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Rating