တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၁၄ ခု

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 25, 2022

INVITATION FOR QUOTATIONS – ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, June 19

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 03, 2020

INVITATION FOR QUOTATIONS – ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, June 1

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 15, 2020

INVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, November 29

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 02, 2020

INVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, July 1

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 30, 2019

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး Video Wall 9 Units 3x3 Display အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 17, 2018