အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၈ / / October 03, 2018

 ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သော အနုပညာပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအား တင်ပို့/ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

 

 

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/documents/2018/01/7-2018.pdf