အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၈ / / October 03, 2018

 အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၈

ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ နော်ဝေ၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်အရ ပို့ကုန်တင်ပို့သူ မှတ်ပုံတင်စနစ် (Registered Exporter System) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ

 

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/REX%20Notification%20%2832-2018%29_0.pdf