အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၆/၂၀၁၈ / / October 03, 2018

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၆/၂၀၁၈

 

ဆင့်ပွားဈေးကွက်ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်း (Multi Level Marketing) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တားမြစ်ခြင်း

 

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/46-2018%20%28MLM%29.pdf