လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း) လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / September 10, 2019


လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ပစ္စည်းများအား ရန်ကုန်စတို ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် စီမံကိန်းစခန်းတို့မှ  စီမံကိန်းနေရာ   အသီးသီးသို့   သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။     ...... Read More >>>