မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ခရီးသွားများအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ထပ်တိုး ကန့်သတ်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ Nay Pyi Taw / March 20, 2020

https://www.mofa.gov.mm/additional-precautionary-restrictions-for-travellers-visiting-myanmar-to-prevent-spread-of-covid-19/