e-Government ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၄/၂၀၁၈) ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / October 04, 2018

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၈
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၇ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်)
e-Government ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

 

Download ရယူရန်