e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၈) ဆပ်ကော်မတီ (၈) ခု ဖွဲ့စည်းခြင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / October 04, 2018

e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၈)
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်)
ဆပ်ကော်မတီ (၈) ခု ဖွဲ့စည်းခြင်း

Download ရယူရန်