ကြေငြာချက်များ - ၁၄၈၇ ခု

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၁

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် / Posted on October 21, 2018

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် / Posted on October 19, 2018

အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်၍ သတင်း ရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်

The 40th ASEAN Railways CEOs´ Conference (40th ARCEO) be held in the Republic of the Union of Myanmar, Naypyitaw, from November 26-29, 2018.

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on October 19, 2018