ကြေငြာချက်များ - ၁၅၃၀ ခု

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on January 13, 2022

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရာပြတ်ဌာနမှ အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 12, 2022

ရာပြတ်ဌာနမှ စည်းကြပ်ကောက်ခံလျက်ရှိသော ပစ္စည်းခွန်များဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာချက်

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 12, 2022

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 11, 2022

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန နေပြည်တော်မြို့မဈေးရှိ (၃)ထပ်ဆိုင်ခန်းအဆောက်အဦ(၁)လုံး အတွက် လေလံအောင်မြင်သူစာရင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 06, 2022

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန နေပြည်တော်မြို့မဈေးရှိ (၃)ထပ်ဆိုင်ခန်းအဆောက်အဦ(၁)လုံး အတွက် လေလံအောင်မြင်သူစာရင်း

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on January 06, 2022

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁/၂၀၂၂)