သတင်း

၁၄၄၅၉ နောက်ဆုံးရသတင်းများ

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 22, 2020

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်မှုနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများပြအင်ဖိုဂရပ်များဖြစ်ပါသည်။

ပြည်သူများသိရှိစေရန်အသိပေးကြေညာချက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / Posted on September 16, 2020

အထူးသတင်း