ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း

  • ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်းဖြင့် ပြည့်မှီခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးရန် ပစ္စည်းနမူနာနှင့်အတူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
  • အထက်ဖော်ပြပါ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ပြုပြင်ရန်အချက်များ ရှိပါက(၇)ရက် အတွင်း ပြုပြင်စေခြင်း၊ ပြုပြင်ပြီးအကြောင်းကြားစာ ရရှိပါက လိုအပ်လျှင်ပြန်လည် စစ်ဆေးပါသည်။
  • စစ်ဆေးပြီးပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခများကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ် သို့ ပေးသွင်း၍ မူရင်း ချလံ(၁) စောင်ကို ဌာနသို့ ပေးပို့ ရပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း

ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အမျိုးအမည်များပေါ် မူတည်ပြီး စစ်ဆေးခပေးဆောင်ရသဖြင့် www.disi.gov.mm website တွင် လေ့လာ ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက် စာတမ်းများ

ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း

(က) စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ

(ခ)  စစ်ဆေးလိုသောပစ္စည်းနမူနာ

(ဂ)  စံချိန်စံညွှန်းများ (Standards and Specification) ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၏ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်(Test Certificate)

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

စမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ (ဥပမာ၊  Wire, Cable, Breaker, Instrument, Battery Charger, Regulator,Step-up/Step-down Transformer,Meter, HT-LT Panel စသည်တို့ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမည့် ပစ္စည်းနမူနာ နှင့် အတူ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ၍ လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဌာန၊ရန်ကုန်မြို့တွင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသို့လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊

ရန်ကုန်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဌာန

အမှတ်(၃၅)၊ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊

 

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

နေပြည်တော်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊

ရန်ကုန်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဌာန

အမှတ်(၃၅)၊ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာများ 

၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၅
၂။ ကချင်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။ ၀၇၄-၂၂၄၁၅
      ၀၇၄-၂၉၃၈၆      
  (က) မြစ်ကြီးနားခရိုင် အမှတ်(၁၃၉)/ဃ-၁၈၊မြို့မရပ်ကွက်၊ စျေးကြီးလမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းဒေါင့်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။ ၀၇၄-၂၈၀၇၂
  (ခ) ဗန်းမော်ခရိုင် အမှတ်(၂၇)၊ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့။

၀၇၄-၅၀၉၅၅

၃။ ကယားပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၉)၊ ၁၁လမ်းနှင့်ခွန်လီလမ်းဒေါင့်၊ နောင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၈၁
  (က) လွိုင်ကော်ခရိုင် အမှတ်(၅၃)၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပြားဝင်း၊လွိုင်ကော်မြို့။

၀၈၃-၂၂၂၄၀၁၂

      ၀၈၃-၂၂၂၄၀၁၃
၄။ ကရင်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၄၀)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ၀၅၈-၂၁၁၄၀
     

၀၅၈-၂၃၄၃၉

  (က) ဘားအံခရိုင် မြေကွက်အမှတ်(N/၉)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ၀၅၈-၂၃၄၂၆
     

၀၅၈-၂၂၆၉၇

  (ခ) မြဝတီခရိုင် အမှတ်(၅၃-c)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊ မြဝတီမြို့။ ၀၅၈-၅၁၃၉၀
၅။ ချင်းပြည်နယ် ၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၉၁)၊ တလန်ဟရောန်လမ်း၊စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၇၀-၂၂၅၅၉
      ၀၇၀-၂၁၀၇၄
  (က) ဟားခါးခရိုင် အိုးအိမ်လမ်း၊စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၇၀-၂၂၅၆၆
၆။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၆၆၇)၊ ကျန်စစ်သားနှင့်အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရတနာလမ်းသွယ်၊နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။  
       
  (က) ရွှေဘိုခရိုင် ကွင်းအမှတ်(၂၈၁၀)၊ အမှတ်(၁၀)သူဇာရပ်ကွက်၊ ခရိုင်ကျေးလက်ရုံးမြောက်ဘက်၊ရွှေဘိုမြို့။ ၀၇၅-၂၂၇၅၈
  (ခ) မုံရွာခရိုင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြသလ္လာစျေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မုံရွာမြို့။ ၀၇၁-၂၆၂၄၆
  (ဂ) ကလေးခရိုင် လေယာဉ်ကွင်းအစားထိုးကွက်သစ်၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။ ၀၇၃-၂၂၈၂၀
  (ဃ) စစ်ကိုင်းခရိုင် ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့။ ၀၇၂- ၂၂၂၀၃
၇။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။

၀၅၉-၂၀၂၄၀၁၉

     

၀၅၉-၂၀၂၁၁၄၆

     

၀၅၉-၄၉၈၇၃၅၇၄

  (က) ထားဝယ်ခရိုင် ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။ ၀၅၉-၂၀၂၁၈၆၈
  (ခ)မြိတ်ခရိုင် MRE ရေခဲစက်ဝင်းအတွင်း၊ ပိတောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ကန်ဖျားရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။ ၀၅၉-၂၀၄၂၁၁၆
၈။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၉)၊ သမိန်ဗရန်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။

၀၅၂-၂၂၃၀၃၂၅

      ၀၅၂-၂၂၃၀၈၅၂
      ၀၅၂-၂၂၃၀၂၄၈
      ၀၅၂-၂၂၃၀၂၂၈
      ၀၅၂-၂၂၃၀၀၀၉
  (က) ပဲခူးခရိုင် စက်ရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။ ၀၅၂-၂၂၃၀၉၈၇
  (ခ) ပြည်ခရိုင် ပန်းတိမ်တန်းလမ်းနှင့်လက်သမားလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။ ၀၅၃-၂၄၃၀၇
  (ဂ) တောင်ငူခရိုင် ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ထီးလှိုင်ရပ်၊ တောင်ငူမြို့။

၀၅၄-၂၆၁၇၆

၉။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ပြည်တော်သာလမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ရွာသစ်ပွဲကြိုရပ်၊မကွေးမြို့။ ၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၂
  (က) မကွေးခရိုင် အမှတ်(၉)စီ၊ တာပတ်ကွင်းလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊ မကွေးမြို့။ ၀၆၃-၂၀၂၇၄၂၂
  (ခ) ပခုက္ကူခရိုင် အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်၊ ပခုက္ကူ- ရေစကြိုကားလမ်းမဘေး၊ ပခုက္ကူမြို့။

၀၆၂-၂၀၂၃၉၉၀

     

၀၆၂ - ၂၀၂၄၀၂၆

  (ဂ) သရက်ခရိုင် အမှတ်(၄)၊ တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်-တောင်တွင်းကားလမ်းမဘေး၊ အောင်လံမြို့။ ၀၆၉-၂၀၀၀၅၂
၁၀။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ချမ်းမြသာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ၀၂-၃၉၁၃၃
      ၀၂-၆၃၁၁၉
     

၀၂-၃၉၅၇၃

      ၀၂-၆၀၈၂၁
  (က) မန္တလေးခရိုင် အကွက်အမှတ်(၂၈၁)၊ ၄၁လမ်း၊၈၆x၈၇လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ ၀၂-၆၈၂၁၀
      ၀၂-၂၁၀၉၇
  (ခ) မိတ္ထီလာခရိုင် အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်လမ်း၊ ယခင်ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့။

၀၆၄-၂၆၄၇၄

  (ဂ) မြင်းခြံခရိုင် အကွက်အမှတ်(၂၂၅)၊ စက်မှုဇုန်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။ ၀၆၆-၃၀၄၉၃
  (ဃ)ရမည်းသင်းခရိုင် ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းနှင့် မေတ္တာလမ်းထောင့်၊အ.ထ.က(၁) မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ရမည်းသင်းမြို့။ ၀၆၄-၄၀၄၂၉
၁၁။ မွန်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၅၀)အထက်လမ်းမကြီး၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့။

၀၅၇-၂၀၂၂၁၆၆

      ၀၅၇-၂၀၂၁၂၀၂
  (က)မော်လမြိုင်ခရိုင် မင်းရွာရော်ဘာခြံ၊စိုက်ကွက်အမှတ်(၁)၊မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရော ကားလမ်းမဘေး၊ မော်လမြိုင်မြို့။  
၁၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ မန်ကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊တက္ကသိုလ်ဆရာများလေးထပ်ဆောင်ရုံးရှေ့၊ စစ်တွေမြို့။

၀၄၃-၂၃၇၉၃

      ၀၄၃-၂၃၇၄၂      
  (က) စစ်တွေခရိုင် အကွက်အမှတ်(၄၅၈/၄၅၉)၊ ဆတ်ရိုးကျစက်မှုရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။  
  (ခ) ကျောက်ဖြူခရိုင် စေတီတောင်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကွင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့။

၀၄၃-၄၆၆၉၀

  (ဂ) သံတွဲခရိုင် သံတွဲ-တောင်ကုတ်ကားလမ်းဘေး၊ ကျော်ဇံဆီဆိုင်အနီး၊ သာယာဝတီမြို့သစ်၊ သံတွဲမြို့။ ၀၄၃-၆၅၆၂၁
၁၃။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၅၅၇၄၁၆
      ၀၁-၅၅၅၁၀၀
     

၀၁-၅၅၁၉၇၃

     

၀၁-၅၅၄၄၆၆

      ၀၁-၈၆၀၅၃၃၅
  (က) အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၅၅၁၀၁၄

      ၀၁-၈၆၀၂၀၃၁
  (ခ)အနောက်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၂၃၁၇၀၀၈
  (ဂ)တောင်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၂၃၁၆၆၇၈
  (ဃ)မြောက်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၅၅၁၇၈၉
၁၄။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၂၀/၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။ ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၁
      ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀
      ၀၈၁-၂၁၂၂၄၄၄
  (က) တောင်ကြီးခရိုင် သစ်ပင်ထောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ အေးသာယာ(ထုံးဖို)။

၀၈၁-၂၀၈၅၅၇

      ၀၈၁-၂၀၈၅၅၈
  (ခ) လားရှိုးခရိုင် အကွက်အမှတ်(၆၄)၊ နားမခေါ်ရပ်၊ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ရန်တိုင်းအောင်ဘုရားအနီး၊လားရှိုးမြို့။ ၀၈၂-၂၂၀၃၈၂၈
      ၀၈၂-၂၂၀၃၆၉၂
  (ဂ) ကျိုင်းတုံခရိုင် ကျိုင်းငမ်း(၄)လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့။ ၀၈၄-၂၃၂၁၅
      ၀၈၄-၂၃၂၂၀
  (ဃ) လွိုင်လင်ခရိုင် လွိုင်လင်-ပင်လုံ ကားလမ်းမဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂မိုင်၊၄ဖာလုံ)၊ လွိုင်လင်မြို့။ ၀၈၁-၃၁၀၁၅၇
၁၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန်ကားလမ်း၊ပုသိမ်လေဆိပ်ရှေ့၊ခလရ(၂၇၁)အနီး၊ ပုသိမ်မြို့။ ၀၄၂-၂၉၀၉၁      
      ၀၄၂-၂၉၁၃၈
      ၀၄၂-၂၉၀၉၀
     

၀၄၂-၂၉၀၂၁

  (က)ပုသိမ်ခရိုင် အမှတ်(၅၂)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ရကအ(၁၃)၊ပုသိမ်မြို့။

၀၄၂-၂၉၂၁၅

  (ခ) ဟင်္သာတခရိုင် အမှတ်(၄၃၊၄၄)၊သီရိအောင်မြေ(၆)လမ်း၊ လယ်တီကွင်းရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့။          ၀၄၄-၂၀၂၂၇၅၇
      ၀၄၄-၂၀၂၂၈၀၅
  (ဂ) ဖျာပုံခရိုင် အမှတ်(၄၅၂)(ခ)၊ ချောင်းတွင်းကျေးရွာ၊ ဖျာပုံမြို့။ ၀၄၅-၄၀၄၉၇
၁၆။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၁၁)၊ သပြေလမ်း၊ ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

၀၆၇-၅၅၀၁၇၈

      ၀၆၇-၅၅၀၁၇၉
      ၀၆၇-၅၅၀၃၆၂
  (က)ဥတ္တရခရိုင် မြေကွက်အမှတ်(ပခ-၀၀၈)၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအနောက်လမ်း၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၅၁၀၁၇၄
      ၀၆၇-၅၁၀၁၇၅
  (ခ)ဒက္ခိဏခရိုင် မြေကွက်အမှတ်(ပခ-၅၇)၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊အောင်သုခကျေးရွာ၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၅၅၀၃၄၂
      ၀၆၇-၅၅၀၃၄၃