အသုံးပြုနေသော ဘွိုင်လာများအား နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / April 10, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက် များ

အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ပျက်ပြယ်သည့် ဘွိုင်လာများကို ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နှစ်စဉ်စစ်ဆေးပေးရန် သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဘွိုင်လာ၏မီးရှိန်ရမျက်နှာပြင်ဧရိယာ ( Heating Surface) အလိုက်အနည်းဆုံး ၂၀၀၀၀ ကျပ်မှ အများဆုံး ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် အထိ

စဉ်    မီးရှိန်ရမျက်နှာပြင်ဧရိယာ       မှတ်ပုံတင်ကြေး     

            (စတုရန်းမီတာ)                      (ကျပ်)

(က)     ၅ အထိ                                    ၂၀၀၀၀

( ခ)      ၅ အထက်မှ ၁၀ အထိ                ၃၀၀၀၀

( ဂ)      ၁၀ အထက်မှ ၃၀ အထိ              ၄၀၀၀၀

(ဃ)     ၃၀ အထက်မှ ၅၀ အထိ              ၅၀၀၀၀

( င)      ၅၀ အထက်မှ ၇၀ အထိ              ၆၀၀၀၀

( စ)      ၇၀ အထက်မှ ၉၀ အထိ              ၇၀၀၀၀

(ဆ)     ၉၀ အထက်မှ ၁၁၀ အထိ            ၈၀၀၀၀

( ဇ)      ၁၁၀ အထက်မှ ၂၀၀ အထိ          ၁၀၀၀၀၀

( စျ)  ၂၀၀ အထက်                                 ၁၅၀၀၀၀

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အဆင့်(၁) ဘွိုင်လာကို နှစ်စဉ်စစ်ဆေးပေးရန် လျှောက်ထား ခြင်း၊

အဆင့်(၂) ဘွိုင်လာ တည်ဆောက်ပုံအရ ဖွင့်လှစ်စစ်ဆေး ခြင်း၊

အဆင့်(၃) ဘွိုင်လာအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း။

မှတ်ချက်။  ဘွိုင်လာများ ယိုယွင်းသဖြင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ် ပါကညွှန်ကြားစာထုတ်၍ ပြုပြင်စေပြီး ပြန်လည်စစ်ဆေးသည်။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး(ရုံးချုပ်)

ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၈၃၅၀

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများနှင့် ခရိုင်ရုံးများ၏ လိပ်စာများ

စဉ်

ရုံးအမည်

တည်နေရာ

တယ်လီ ဖုန်းနံပါတ်

၁။

ကချင်ပြည်နယ်

(က) ကချင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ဧရာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့။

၀၇၄-၂၂၄၁၅

၀၇၄-၂၉၃၈၆

 

(ခ) မြစ်ကြီးနားခရိုင်

၁၃၉/ဃ-၁၈၊ မြို့မ(၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

၀၇၄-၂၈၀၇၂

 

(ဂ) ဗန်းမော်ခရိုင်

အမှတ် (၂၇)၊ ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊ မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့။

၀၇၄-၅၀၉၅၅

၂။

ကယားပြည်နယ်

(က) ကယားပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၉)၊ ၁၁ လမ်း နှင့် ခွန်လီလမ်းဒေါင့်၊ နောင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။

၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၁

၀၈၃-၂၂၂၁၀၂၅

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၁

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၈၂

၀၈၃-၂၂၂၁၀၀၆

 

(ခ) လွိုင်ကော်ခရိုင်

အမှတ်(၅၃)၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပြား စက်ရုံဝင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့။

 

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၂

၀၈၃-၂၂၂၄၀၀၁၃

၃။

ကရင်ပြည်နယ်

(က) ကရင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၄၀)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။

၀၅၈-၂၁၁၄၀

၀၅၈-၂၃၄၃၉

 

(ခ) ဘားအံခရိုင်

မြေကွက်အမှတ် (N/၉)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။

၀၅၈-၂၁၆၉၂

၀၅၈-၂၃၄၂၆

၀၅၈-၂၂၆၉၇

 

(ဂ) မြဝတီခရိုင်

အမှတ်(၅၃-c)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊မြဝတီမြို့။

 

၀၅၈-၅၁၃၉၀

၄။

ချင်းပြည်နယ်

(က) ချင်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၉၁) ၊ မီးသတ်ရုံးလမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

 

၀၇၀-၂၂၅၅၉

၀၇၀-၂၁၀၇၄

 

( ခ) ဟားခါးခရိုင်

အိုးအိမ်လမ်း၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။

 

၀၇၀-၂၂၅၆၆

၅။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

(က) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ် (၆၆၇)၊ ကျန်စစ်သားနှင့်အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရတနာလမ်း သွယ်၊ နန္ဒာဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့။

 

၀၇၁-၂၃၂၀၄

၀၇၁-၂၆၅၀၆

 

(ခ) ရွှေဘိုခရိုင်

အမှတ်(၅)ရပ်၊ စားသုံးသူရေးရာရုံးဝန်းအတွင်း၊ ရွှေဘိုမြို့။

 

၀၇၅-၂၂၇၅၈

 

(ဂ) မုံရွာခရိုင်

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြသလ္လာဈေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မုံရွာမြို့။

 

၀၇၁-၂၆၂၄၆

 

(ဃ) ကလေးခရိုင်

လေယာဉ်ကွင်းတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

၀၇၃-၂၂၈၂၀

၆။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

(က) တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။

၀၅၉-၂၀၂၄၀၁၉

၀၅၉-၂၀၂၁၁၄၆

၀၉-၄၉၈၇၃၅၇၄

 

(ခ) ထားဝယ်ခရိုင်

ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။

 

၀၅၉-၂၀၂၁၈၆၈

 

(ဂ) မြိတ်ခရိုင်

MRE ရေခဲစက်ဝင်းအတွင်း၊ ပိတောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ ကန်ဖျား ရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။

 

၀၅၉-၂၀၄၂၁၁၆

၇။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၉)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။

၀၅၂-၂၂၃၀၃၂၅

၀၅၂-၂၂၃၀၈၅၂

၀၅၂-၂၂၃၀၂၄၈

၀၅၂-၂၂၃၀၂၂၈

၀၅၂-၂၂၃၀၀၀၉

 

(ခ) ပဲခူးခရိုင်

စက်ရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။

 

၀၅၂-၂၂၃၀၉၈၇

 

(ဂ) ပြည်ခရိုင်

ပန်းတိမ်တန်းလမ်းနှင့်လက်သမားလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်း ရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။

၀၅၃-၂၄၃၀၇

 

(ဃ) တောင်ငူခရိုင်

ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ထီးလှိုင်ရပ်၊ တောင်ငူမြို့။

 

၀၅၄-၂၆၁၇၆

၈။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့် ၊ ရွာသစ်ပွဲကြို ရပ်ကွက်၊ ဝင်းသူဇာ အပေါ်ထပ်၊ မကွေးမြို့။

၀၆၃-၂၀၂၇၄၃၃

၀၆၃-၂၀၂၃၃၉၅

၀၆၃-၂၀၂၅၁၄၃

၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၃

၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၂

 

(ခ) မကွေးခရိုင်

အမှတ်(၉) စီ ၊ တာပတ်ကွင်းလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊ မကွေးမြို့။

 

၀၆၃-၂၀၂၇၄၂၂

 

(ဂ) ပခုက္ကူခရိုင်

အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်၊ ပခုက္ကူ-ရေစကြိုကားလမ်းမဘေး၊ ပခုက္ကူမြို့။

 

၀၆၂-၂၀၂၃၉၉၀

၉။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

(က) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၀၂-၃၉၁၃၃

၀၂-၆၃၁၁၉

၀၂-၃၉၅၇၃

၀၂-၆၀၈၂၁

 

(ခ) မန္တလေးခရိုင်

အကွက်အမှတ် (၂၈၁) ၊ ၄၁ လမ်း ၊ ၈၆x၈၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

၀၂-၆၈၂၁၀

၀၂-၂၁၀၉၇

 

(ဂ) မိတ္ထီလာခရိုင်

အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်လမ်း၊ ယခင်ဝင်းသူဇာ အရောင်း ဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့။

 

၀၆၄-၂၆၄၇၄

 

 

(ဃ) မြင်းခြံခရိုင်

အကွက်အမှတ်(၂၂၅)၊ စက်မှုဇုန်၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။

 

၀၆၆-၃၀၄၉၃

၁၀။

မွန်ပြည်နယ်

(က) မွန်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ် ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၅၀) အထက်လမ်းမကြီး၊ စစ်တဲကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

၀၅၇-၂၀၂၇၀၄၁

၀၅၇-၂၀၂၁၂၀၂

၀၅၇-၂၀၂၂၁၆၆

၀၅၇-၂၀၃၂၁၆၆

 

(ခ) မော်လမြိုင်ခရိုင်

မင်းရွာရော်ဘာခြံ၊ စိုက်ကွက်အမှတ်(၁)၊ မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရော ကား လမ်းမဘေး၊ မော်လမြိုင်မြို့။

 

၁၁။

ရခိုင်ပြည်နယ်

(က) ရခိုင်ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ဆရာများလေးထပ်ဆောင် ရုံးရှေ့၊ စစ်တွေမြို့။

 

၀၄၃-၂၃၇၉၃

၀၄၃-၂၃၇၄၂

 

(ခ) စစ်တွေခရိုင်

အကွက်အမှတ် (၄၅၈/၄၅၉)၊ ဆက်ရိုးကျ စက်မှုရပ်ကွက် ၊ စစ်တွေမြို့။

 

 

 

(ဂ) ကျောက်ဖြူခရိုင်

စေတီတောင်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကွင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့။

 

 

၁၂။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

 

၀၁-၅၅၇၄၁၆

၀၁-၅၅၅၁၀၀

၀၁-၅၅၁၉၇၃

၀၁-၅၅၄၄၆၆

၀၁-၈၆၀၂၀၃၁

 

 

(ခ) အရှေ့ပိုင်းခရိုင်

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၅၅၁၀၁၄

 

(ဂ) အနောက်ပိုင်းခရိုင်

အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၂၁၇၀၀၈

 

(ဃ) တောင်ပိုင်းခရိုင်

အမှတ် ၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၂၁၆၆၇၈

 

(င) မြောက်ပိုင်းခရိုင်

အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၅၅၁၇၈၉

၁၃။

ရှမ်းပြည်နယ်

(က) ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၂၀/၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။

၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၁

၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀

၀၈၁-၂၁၂၂၄၄၄

 

( ခ) တောင်ကြီးခရိုင်

သစ်ပင်ထောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ အေးသာယာ(ထုံးဖို) ။

၀၈၁-၂၀၈၅၅၇

၀၈၁-၂၀၈၅၅၈

 

(ဂ) လားရှိုးခရိုင်

အကွက်အမှတ်(၆၄)၊ နားမခေါ်ရပ်၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ လားရှိုးမြို့။

၀၈၂-၂၃၈၂၈

၀၈၂-၂၃၆၉၂

 

(ဃ) ကျိုင်းတုံခရိုင်

ကျိုင်းငမ်း(၄)လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့။

 

၀၈၄-၂၃၂၁၅

၀၈၄-၂၃၂၂၀

 

( င) လွိုင်လင်ခရိုင်

လွိုင်လင်-ပင်လုံကားလမ်းမဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂ မိုင် ၄ ဖာလုံ)၊ လွိုင်လင်မြို့။

 

၀၈၁-၃၁၀၁၅၇

၁၄။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

(က) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန် ကားလမ်း၊ ပုသိမ် လေဆိပ်ရှေ့၊ ခလရ(၂၇၁)အနီး၊ ပုသိမ်မြို့။

၀၄၂-၂၉၀၉၁

၀၄၂-၂၉၁၃၈

၀၄၂-၂၉၀၉၀

၀၄၂-၂၉၀၂၁

 

(ခ) ပုသိမ်ခရိုင်

အမှတ်(၅၂)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ရကအ(၁၃)၊ ပုသိမ်မြို့။

 

၀၄၂-၂၉၂၁၅

 

(ဂ) ဟင်္သာတခရိုင်

အမှတ် (၄၃၊၄၄) ၊ သီရိအောင်မြေ (၆) လမ်း၊ လယ်တီကွင်း ရပ်ကွက်၊

ဟင်္သာတမြို့။

 

၀၄၄-၂၂၇၅၇

 

(ဃ) ဖျာပုံခရိုင်

အမှတ် (၄၅၂)(ခ)၊ ချောင်းကွင်းကျေးရွာ၊ ဖျာပုံမြို့။

 

၀၄၅-၄၀၄၉၇

၁၅။

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)

(က) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

အမှတ် (၁၁) ၊ သပြေလမ်း ၊ ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုပ္ပသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

 

 

၀၆၇-၅၅၀၁၇၈

၀၆၇-၅၅၀၁၇၉

၀၆၇-၅၅၀၃၆၂

 

(ခ) ဥတ္တရခရိုင်

မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၀၀၈)၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအနောက်ရပ်၊ မင်္ဂလာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ နေပြည်တော်။

 

၀၆၇-၅၁၀၁၇၄

၀၆၇-၅၁၀၁၇၅

 

(ဂ) ဒက္ခိဏခရိုင်

မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၅၇)၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ အောင်သုခ ကျေးရွာ၊ ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ နေပြည်တော်။

 

၀၆၇-၅၅၀၃၄၂

၀၆၇-၅၅၀၃၄၃

Website လိပ်စာ

မရှိပါ။