ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

၃၈ ဝန်ဆောင်မှုများ

ဘဏ်၏ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်း (Short-term Trade Financing)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

E- Pension

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Mobile Payment)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Online မှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ဖိုး ကောက်ခံပေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Online Phone Billing System

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

E-Remittance (Online) Internal Remittance (Fax/ Telegraph/ Bankdraft)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

စာရင်းရှင်အပ်ငွေလုပ်ငန်း(Current Account)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating