ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / November 01, 2018

 

ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို www.motc.gov.mm/my/ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်များ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။HOT NEWS
January 4,