ရေယာဉ်များဆိပ်ကမ်း နယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာခွင့်ပြုမိန့် (Permit to Ply) ထုတ်ပေးခြင်း

ရေယာဉ်များဆိပ်ကမ်း နယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာခွင့်ပြုမိန့် (Permit to Ply) ထုတ်ပေးခြင်း


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / November 02, 2018

ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာသောရေယာဉ်များ ကြပ်တည်းမှုမရှိစေရေး၊ စနစ်တကျသွားလာနိုင်ရေးနှင့် ရေကြောင်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးတို့အတွက် ဆိပ်ကမ်း နယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာခွင့်ပြုမိန့် (Permit to Ply) ကို စိစစ်ထုတ်ပေးရမည်၊ မည်သည့်ရေယာဉ်မဆို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ထုတ်ပေးသည့် ဆိပ်ကမ်း နယ်နိမိတ်အတွင်းသွားလာခွင့်ပြုမိန့် (Permit to Ply) ရှိမှသာ ဆိပ်ကမ်းတွင်း သွားလာရမည်။

 

  • လျှောက်ထားပုံ
  • တွဲရေယာဉ်စက်မဲ့နှင့် ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေယာဉ်

-ဦးစွာရေယာဉ်များ ဆိပ်ကမ်းနယ်နမိတ်အတွင်း သွားလာခွင့် ပြုမိန့်လျှောက်ထားသူသည်

-ယာယီခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

-ယာယီခွင့်ပြုမိန့်ပြည့်ပြီးမှသာလျှင် ဆိပ်ကမ်းနယ်နမိတ်အတွင်းသွားလာခွင့်ပြုမိန့်

 (တစ်နှစ်)ထုတ်ပေးမည်၊

 

  • မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက် စက်ရှိရေယာဉ်

-ဦးစွာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန မှထုတ်ပေးသော  ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရယူပြီးမှသာ ဆိပ်ကမ်းအတွင်းသွားလာခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးမည်၊

 

  • ဝန်ဆောင်ခ

-တွဲရေယာဉ်စက်မဲ့နှင့်ကမ်းရိုးတန်းသွားရေယာဉ်     - ၈၅၀၀.၀၀ ကျပ်

-မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက်စက်ရှိ(၁)တန်လျှင်       -      ၃၄.၀၀ ကျပ်

 

  • လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

ပိုင်ရှင်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်

-မှတ်ပုံတင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း/ မိတ္တူ     - (၁) စုံ

-Passport ဓါတ်ပုံ - (၃) ပုံ

-ရေယာဉ်ဓါတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ဘေး(ဘယ်/ညာ)၊ နောက်)  - (၄) ပုံ

-ရေယာဉ်တည်ဆောက်ပုံ (Drawing Plan)      - (၁) ပုံ

-ကျင်းထောက်ခံစာ - (၁) စုံ

-မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်း လိုင်စင် မိတ္တူ- (၁) စုံ

 

  • ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဌာနအား ဆက်သွယ် ရမည့်လိပ်စာ

ရေကြောင်းဌာန၊  မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်(ရုံးချုပ်)

အမှတ်(၁၀) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်      - 01 387911,  01 387177 (Ex: 241), 01 387116

 

  • ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

ရေကြောင်းဌာန၊  မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်(ရုံးချုပ်)

အမှတ်(၁၀) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

  • ဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာ

http://www.mpa.gov.mm