ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

တင်ဒါများ - ၂၂ ခု

MPFMp-C2-GS727: Upgrading Mini Data Center-Non-IT Infrastructure for server room for Expanding capacity

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 11, 2020

MPFMp-C2-GS710 : Supply and Installation of Fixtures for Recovery Data Center (Including Commissioning)

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 02, 2020

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ICT System များအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 31, 2019