ကျန်းမာရေး

တင်ဒါများ - ၁၁ ခု

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်း(၂၂၃)မျိုး ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 10, 2021

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 15, 2020

Plastic Collapsable Tube for Toothpaste(Child)ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 28, 2019