ဥပဒေနှင့် တရားရေး

တင်ဒါများ - ၁၂ ခု

INVITATION FOR QUOTATIONS – ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, June 19

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 03, 2020

INVITATION FOR QUOTATIONS – ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, June 1

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 15, 2020

INVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, November 29

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 02, 2020

INVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENT The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw, July 1

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 30, 2019