နည်းပညာ

တင်ဒါများ - ၄၉ ခု

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 28, 2021