တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၆၂၁ ခု

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 12, 2019

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 26, 2019

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 03, 2019

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ​ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:March 20, 2019

INVITATION FOR QUOTATIONS – ADVERTISEMENT Nay Pyi Taw, February 15

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:March 01, 2019

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:March 05, 2019