တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၆၃၂ ခု

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 17, 2022

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 27, 2022

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန၊အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 10, 2022

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ဝန်ရုံးမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 20, 2022

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:July 13, 2022