ပညာရေးနှင့် သုတေသန

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၇ ခု

အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2022

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:အမျိုးသားလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 06, 2020

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:အမျိုးသားလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 29, 2019

အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းခေါ်ယူခြင်း

Agency:ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 28, 2019

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:အမျိုးသားလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 23, 2018

FULBRIGHT U.S. ASEAN VISITING SCHOLAR PROGRAM သင်တန်းခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 19, 2018

HOT NEWS
January 4,