သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ အောင်စာရင်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း


Ministry of Transport and Communications/ Nay Pyi Taw / January 21, 2022