သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး(သာသနာရေး)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးနှင့် အဆင့်တူ(လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး ၁၄ နေရာသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိသူများစာရင်း


Ministry of Religious Affairs & Culture/ Naypyitaw / January 20, 2022
image