လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်လျှောက်လွှာပိတ်ရက် (၃၁-၅-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်အသက်ကျော်လွန်နေသဖြင့်ဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / June 13, 2019

ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၉ဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော
လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၉၆၇)နေရာအတွက်လျှောက်လွှာပိတ်ရက်(၃၁-၅-၂၀၁၉)ရက် နေ့တွင်အသက်ကျော်လွန်နေသဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်းကို   Download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။