စစ်တက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းများအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

စစ်တက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းများအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း


Ministry of Defense/ Naypyitaw / June 28, 2022


HOT NEWS
January 4,