အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၁ mnp-number

ကြီးရေး/ငယ်ရေး အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

Agency:စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

HOT NEWS
January 4,